• 512
 • Solvent Blue 122

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਬਲੂ 122

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਬਲੂ 122 ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੀਲੇ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ਤਾ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰ ਪੀਈਟੀ ਫਾਈਬਰ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਪੀਐਸ ਪੀਈਟੀ ਪੀਏ ਪੀਸੀ ਏਬੀਐਸ (ਪੋਲੀਓਲੇਫਿਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੌਲੀਕਾਬੋਨੇਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ) ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਫਾਈਲਾਂਸਟਰ 2 ਏਆਰਏ, ਪੋਲੀਸਿਸਟ੍ਰਨ ਬਲਿ. ਆਰ.
  ਅਸੀਂ ਸੌਲਵੈਂਟ ਬਲਿ 12 122 ਐਸਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੋਨੋ-ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • Solvent Red 135

  ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਲਾਲ 135

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਰੈੱਡ 135 ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ਤਾ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ.
  ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮੈਕਰੋਲੇਕਸ ਰੈੱਡ ਈਜੀ, ਫਾਈਲਸਟਰ ਰੈਡ ਜੀ.ਏ.
  ਪੀਐਸ ਪੀਈਟੀ ਪੀਏ ਪੀਸੀ ਏਬੀਐਸ (ਪੋਲੀਓਲਫਿਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੌਲੀਕਾਬੋਨੇਟ, ਪੋਲੀਅਮਾਈਡ, ਪਲਾਸਟਿਕ) ਲਈ ਸਾਲੈਂਟ ਰੈਡ 135 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰ (ਪੀਈਟੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
  ਅਸੀਂ ਸੌਲਵੈਂਟ ਰੈਡ 135 ਐਸਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੋਨੋ-ਮਾਸਟਰਬੈਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • Solvent Violet 13

  ਸੌਲਵੈਂਟ واਇਲੇਟ 13

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਵਾਇਓਲੇਟ 13 ਨੀਲੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਤੇਲ ਦੇ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ. ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਇਓਲੇਟ 13 ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ਤਾ, ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਟਾਕਰਾ ਹੈ.
  ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਇਲਟ 13 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮੈਕਰੋਲੇਕਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਬੀ ਹੈ.
  ਪੀ.ਈ.ਟੀ. ਪੀ.ਸੀ. ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੋਲੀਓਲੇਫਿਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੌਲੀਕਾਬੋਨੇਟ) ਲਈ ਸੌਲਵੈਂਟ ਵਾਇਓਲੇਟ 13 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰ (ਪੀਈਟੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • Solvent Yellow 114

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 114

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 114 ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇਲ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਟਾਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਪਲਾਸਟਿਕਾਂ ਲਈ ਰੰਗ, ਪੀਐਸ ਪੀਈਟੀ ਏਬੀਐਸ ਪੀਸੀ (ਪੋਲੀਓਲਫਿਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੌਲੀਕਾਬੋਨੇਟ) ਪਲਾਸਟਿਕ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਿਆਹੀ.

  ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯੈਲੋ 2 ਜੀ, ਪੀਲੋ ਜੀ ਐੱਸ, ਪੀਲਾ ਜੀ.

  ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 114 ਨੂੰ ਸਿਆਹੀਆਂ, ਇੰਕਜੈੱਟ ਸਿਆਹੀ ਲਈ ਫੈਲੇ ਪੀਲੇ 54 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • Solvent Red 179

  ਸਾਲਵੈਂਟ ਰੈਡ 179

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਰੈਡ 179 ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ. ਸੌਲਵੈਂਟ ਰੈਡ 179 ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕਠੋਰਤਾ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਟਾਕਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ.
  ਸੌਲਵੈਂਟ ਰੈਡ 179 ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰੈੱਡ ਈ 2 ਜੀ ਹੈ.
  ਸਾਲਵੈਂਟ ਰੈਡ 179 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੀਐਸ ਪੀਈਟੀ ਪੀਏ ਪੀਸੀ ਏਬੀਐਸ (ਪੋਲੀਓਲੇਫਿਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੌਲੀਕਾਬੋਨੇਟ, ਪੋਲੀਅਮਾਈਡ) ਆਦਿ ਲਈ ਹੈ.
  ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਾਈਬਰ (ਪੀਈਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.
 • Disperse Violet 57

  ਵਾਇਲਟ ਫੈਲਾਓ 57

  ਡਿਸਪਰੇਸ ਵਾਇਓਲੇਟ 57 ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾਈਲਟ ਤੇਲ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤੇਜ, ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਟਾਕਰਾ ਹੈ. ਇਹ HIP ਅਤੇ ABS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
  ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਸਟਰ ਫਾਈਬਰ (ਪੀਈਟੀ ਫਾਈਬਰ, ਟੇਰੀਲੀਨ), ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਫੈਥਲੋਸਾਈਨਾਈਨ ਨੀਲੇ. ਪੀਐਸ ਏਬੀਐਸ ਸੈਨ ਪੀਐੱਮਐੱਡਾ ਪੀਸੀ ਪੀਈਟੀ ਏਬੀਐਸ ਪੋਲੀਓਲਫਿਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ, ਪੌਲੀਕਾਬੋਨੇਟ, ਪੋਲੀਅਮਾਈਡ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਫਾਈਲਸਟਰ ਬੀ.ਏ., ਟੇਰੇਸਿਲ ਵਾਇਲਟ ਬੀ.ਐਲ.
 • Solvent Yellow 185

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 185

  ਸਧਾਰਣ ਵੇਰਵਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਸੋਲ ਐੱਫ.ਵਾਈ. 10 ਜੀ ਰੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਲਵੈਂਟ ਪੀਲਾ 185 ਡਿਲਿਵਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾ Powderਡਰ ਸੀਏਐਸ 27425-55-4 ਈਆਈ ਐਨ ਈ ਐੱਸ ਨਹੀਂ. 248-451-4 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਰੰਗ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਟਾਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਸਰੀਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: (“☆” ਸੁਪ ...
 • Solvent Yellow 179

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 179

  ਸਧਾਰਣ ਵੇਰਵਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਸੋਲ ਵਾਈ 6 ਜੀ ਐਨ ਰੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਲਵੈਂਟ ਪੀਲਾ 179 ਡਿਲਿਵਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾ Powderਡਰ ਸੀਏਐਸ 80748-21-6 EINECS NO. - ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣ: ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੰਗ. ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਰੋਧ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਟਾਕਰਾ ਹੈ. ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੀਐਸ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਮਐਮਏ, ਪੀਸੀ, ਪੀਈਟੀ, ਪੋਲੀਮਰ, ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਿਆਹੀ ਲਈ ਰੰਗ
 • Solvent Yellow 176

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 176

  ਸਧਾਰਣ ਵੇਰਵਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਸੋਲ ਵਾਈ 3 ਜੀ ਐਲ ਕਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਲਵੈਂਟ ਪੀਲਾ 176 ਡਿਲਿਵਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾ Powderਡਰ ਸੀਏਐਸ 10319-14-9 ਈ ਐਨ ਈ ਈ ਸੀ ਐੱਸ ਨਹੀਂ. 233-701-7 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦਾ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਰੋਧ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਟਾਕਰਾ ਦਾ ਹੈ. ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੀਐਸ, ਏਬੀਐਸ, ਪੀਐਮਐਮਏ, ਪੀਸੀ, ਪੀਈਟੀ, ਪੋਲੀਮਰ, ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰਾਈ ਲਈ ਰੰਗ ...
 • Solvent Yellow 160:1

  ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾ 160: 1

  ਸਧਾਰਣ ਵੇਰਵਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਸੋਲ ਐੱਫ .वाय. 10 ਜੀ ਐਨ ਰੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 160: 1 ਡਿਲਿਵਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾ Powderਡਰ ਸੀਏਐਸ 35773-43-4 ਈਆਈ ਐਨ ਈ ਐੱਸ ਨਹੀਂ. 252-722-2 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਰੰਗ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਟਾਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: (“☆” S…
 • Solvent Yellow 157

  ਸੌਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 157

  ਸਧਾਰਣ ਵੇਰਵਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਸੋਲ ਵਾਈ ਐਚਜੀਐਨ ਰੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੈਲੋ 157 ਡਿਲਿਵਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾ Cਡਰ ਸੀਏਐਸ 27908-75-4 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਲਾ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗਤ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਟਾਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਲਈ ਰੰਗ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: (“☆” ਸੁਪੀਰੀਅਰ, “○” ਲਾਗੂ ਹੈ, “△” ਨਹੀਂ…
 • Solvent Yellow 145

  ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾ 145

  ਸਧਾਰਣ ਵੇਰਵਾ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਸੋਲ ਵਾਈ 8 ਜੀਐਫ ਰੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸਾਲਵੈਂਟ ਪੀਲਾ 145 ਡਿਲਿਵਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾ Powderਡਰ ਸੀਏਐਸ 27425-55-4 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਪੀਲਾ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਰੰਗਤ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਟਾਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੰਗੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਸਰੀਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: (“☆” ਸੁਪੀਰੀਅਰ, “○” ਲਾਗੂ ਹੈ, “recommend” ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ) PS Hips ABS P ...
123456 ਅੱਗੇ> >> ਪੰਨਾ 1/12